Osztályunk története

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti-nőgyógyászati Osztályának rövid története

A trianoni békeszerződés következményeként Bihar megye valamennyi kórháza Romániához került, emiatt a„maradék” bihari és sárréti települések kórházi ellátás nélkül maradtak. 1928. októberében adták át Berettyóújfaluban a 104 ágyas Tisza István kórházat, melynek önálló szülészet-nőgyógyászati részlege nem volt, a szülészeti és nőgyógyászati betegeket részben a sebészeti, részben a belgyógyászati osztályon látták el. A kórházban ekkor 4 orvos és 12 ápolónő dolgozott.

Az önálló szülészet-nőgyógyászati osztály 1933-ban október elsején létesült 15 ággyal Dr. Bárdossy Béla szolnoki bábaképezdei tanársegéd vezetésével. 1940–45 között a szülészeti osztály nem működött.
1945–60-ig Dr. Császár Árpád vezette az osztályt, 1953-tól, Dr. Kathy Antal munkába állásával „már” két szülész dolgozott a kórházban.
Az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején a szülészeti osztály 38 ágyon működik, ez időben az ellátási körzetben még négy szülőotthon van (Püspökladány 25 majd 30 ágy, Nádudvar 9 ágy, Derecske 11 ágy és Komádi 10 ágy )

1960-ban 7 hónapig Dr. Pozsonyi László, a megbízott osztályvezető főorvos, majd 1961-ben a DOTE Szülészeti Klinikájáról Dr. Lampé László és munkatársai helyettesítéssel látják el az osztályt Dr. Kathy Antallal.

1962 – 80-ig az osztályvezető főorvos Dr. András Balázs. A szülőotthonok megszűnésével (Nádudvar- Komádi 1972, Derecske 1976) az osztály ágyszáma 44- re, majd 55-re növekszik.

1980-81-ben a megbízott osztályvezető Dr. Vilistein József, 1981 -83-ban az osztályvezető főorvos Dr. Kapu László.

Dr. Kapu László távozása után 1983. április. 11-től a megbízott, majd 1984. február elsejétől a kinevezett osztályvezető főorvos Dr. Bedő Tibor.
2008-tól egészen 2017. októberéig Dr. Zákány Zsolt vezette a szülészeti osztályt.

2018. február 1-től a Berettyó Szülészet vezetését Dr. Osváth Péter vette át.

A püspökladányi szülőotthon megszűnése után (1987), az osztály 71 ágyasra, az új, korszerű szülészeti szárny felépülésével (1991) 80 ágyasra növekedett. A szakmai fejlődés (egynapos sebészeti eljárások, nőgyógyászati endoszkópia), a negatív demográfiai változások (szülés-szám csökkenés), valamint a finanszírozási körülményekhez történő alkalmazkodás során az ágyszám először a felére, majd később tovább csökkent. A szülészet-nőgyógyászati osztály jelenleg 25 ággyal működik, 7 szülész-nőgyógyász szakorvossal.

Az elmúlt több mint hét évtized alatti fejlődést legjobban az érzékelteti, hogy az 1930-as évek elejének 20%-os csecsemőhalálozása a ma is elmaradott bihar-sárréti térségben napjainkra 8 ezrelékre csökkent.